#

Wandelen in Renkum

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute Renkums Beekdal
#Wandelroute in het kort
Natuur en recreatie gaan samen in het Renkums Beekdal. De route gaat door prachtige natuur en passeert een speciaal aangelegde waterspeelplaats.
Landgoederen worden vaak gekenmerkt door bossen met fraaie lanen afgewisseld met weilanden. Zo is dit ook het geval op Landgoed de Keijenberg.
Naast het landhuis van Landgoed de Keijenberg staat nog steeds de oude tuinmuur van het landgoed. De moestuin is nog steeds in gebruik, al staan er langs de warme zuidmuur geen fruitbomen meer.
De wandelroute loopt door het Vriendschapsbos met de Vriendschapssteen met een gedicht van Hieronimus Bosch.
Wandelroute: Wandelroute Renkums Beekdal
Latitude: 51.9869082890419 Longitude: 5.73072240451898

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Natuurinformatiecentrum De Beken
Eindpunt: Natuurinformatiecentrum De Beken
Lengte: 2,0 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 13
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

 • Geen gevonden

Links:
Natuurinformatiecentrum De Beken

#Natuurinformatiecentrum De Beken
Staatsbosbeheer heet je welkom in Natuurinformatiecentrum De Beken te Renkum. Je komt er meer te weten over het Renkums Beekdal en de ecologische hoofdstructuur. Ook zijn er het jaar door wisselende tentoonstellingen. Van hieruit starten wandelingen met de Boswachter, waarin je ook eens kunt kennismaken met de fauna van dit gebied en de onverwachte ontmoetingen onderweg. De boswachter kan veel vragen beantwoorden vanuit haar grote praktische veld kennis en jarenlange ervaring.
De Beken is een - voormalige - boerderij. Op deze plek staaT al een boerderij sinds de 17e eeuw, er wordt hier dus al lange tijd geboerd.
Dit voorjaar zijn er vrijwilligers nodig voor de aanleg en het onderhoud van nieuwe kruidentuin voor bezoekers en de schooljeugd. Stekken van kruiden zijn welkom.
Route:

 • Loop vanaf natuurinformatiecentrum De Beken een paar passen zuidwaarts over de asfaltweg (Nieuwe Keijenbergseweg). Dit is met de parkeerplaats aan je rechter hand.


Huis de Keijenberg

#Huis de Keijenberg
Tussen de bomen verscholen ligt Huis de Keijenberg in de oude tuin. Het landhuis is opgetrokken in neorenaisssance stijl. Aan de achterzijde is een grote aanbouw gedaan. Dat komt omdat het huis in de loop der jaren diverse sociale- en zorgfuncties heeft gehad. Na 1948 werd het verhuurd als hervormd vakantie- en conferentieoord. Nu is het een woonlocatie van Woonzorgnet.
De zichtas richting het beekdal met uitzicht over landgoed de Keijenberg en de verschillende beeklopen is onlangs hersteld.

De weg waarop je staat, de nieuwe Keijenbergseweg, is op een kaart uit de 18e eeuw aangegeven als schaapsdrift. Hierover werden de schaapskuddes naar de heidevelden gedreven.
Route:

 • Volg de asfaltweg in zuidelijke richting. Dit is met de parkeerplaats aan je rechter hand.
 • Na de parkeerplaats loopt er rechts een klein paadje het bos in. Neem dit paadje achter de parkeerplaats langs tot je bij de beek komt.
 • Volg vanaf hier het paadje langs de beek tot je op een kruispunt voor een klaphek met daarachter een open veldje komt.


Speelweide

#Speelweide
Op deze nieuw aangelegde speelweide in het Renkums Beekdal kun je je prima vermaken. Op zomerse dagen zie je mensen van de zon genieten, anderen spelen met water, en de broodjes, versnaperingen of hoe het eten ook mag heten, wordt uit de meegebrachte picknickmand gehaald.
Route:

 • Neem het pad dat haaks op de beek langs de speelweide op omhoog loopt.
 • Sla links af en dan rechts af zodat je op een pad langs de bosrand loopt.


Oude Eiken

#Oude Eiken
Langs de rand van het weilandje staan een aantal erg oude Eiken. Ze zijn meer dan 100 jaar oud en dat is bijzonder omdat deze bomen de tweede wereld oorlog overleefd hebben. Oude Eiken hebben veel nestholtes voor de holenbroeders zoals de Mees en de Vink, maar ook de Bosuil vindt hierin een nestgelegenheid. Zijn de holtes groot genoeg dan kunnen er ook vleermuizen in zitten.
Route:

 • Volg het pad tot bij de asfaltweg en neem het pad dat tussen de weilanden doorloopt.


Ecologische verbindingszone

#Ecologische verbindingszone
De lange ruige grasstrook naast het pad wordt weinig onderhouden, dat wil zeggen er wordt niet of zeer weinig gemaaid. Zodoende ontstaat er een gebied waar vlinders kunnen verpoppen en andere insecten zich in hun niche terug kunnen trekken. Het is voor degenen die hier een lekker hapje vinden goed toeven. Doordat de mens hier minder ingrijpt, kan zo'n strook grond dienen als een ecologische verbindingszone tussen twee anders gescheiden leefgebieden.
Route:

 • Loop door tot je op een T-splitsing uitkomt.


 Landgoed de Keijenberg

# Landgoed de Keijenberg
Knooppunt op Landgoed de Keijenberg t.b.v. wandelroutes door Renkum en het Renkums Beekdal.
Route:

 • Sla op de T-splitsing links af en loop door tot het paaltje en de grafheuvel aan je rechter hand.


Grafheuvel

#Grafheuvel
Direct achter het bankje ligt een grafheuvel. Ook in de bronstijd werd Landgoed de Keijenberg dus al bewoond. Als je goed zoekt op de omliggende akkers als deze pas omgeploegd zijn, kun je misschien wel pijlpunten van vuursteen vinden. Ook in de bronstijd werden nog vuurstenen pijlen gebruikt voor de jacht. Jagers maakten deze punten in grote hoeveelheden, en zodoende kun je ze nog wel eens vinden, als je er oog voor hebt. Bezoek anders eens het Museum in Nijmegen, daar kun je veel voorwerpen uit de bronstijd zien.
Route:

 • Loop het bos in en op de eerste kruising meteen naar rechts.
 • Loop een klein stukje het pad in.


Tamme Kastanjes

#Tamme Kastanjes
Langs het pad staan verschillende tamme kastanjes. Naast de Paardenkastanjes heb je in Nederland ook tamme kastanjes. De stekelige bolsters die in de herfst van de bomen vallen bevatten één of twee bruine kastanjes. Deze tamme kastanjes worden in Duitsland en Frankrijk veel gegeten.
Route:

 • Volg het pad met de bocht mee tot het pad naar rechts voorbij nieuw aangeplante de laan.


Natuurlijk Bos

#Natuurlijk Bos
De rondwandeling over de paden in dit bos volgt gedeeltelijk de oude padenstructuur van het bos behorende bij het Landgoed De Keijenberg, zo lijkt het op de kaart. Het is een gemengd bos met zowel loofbomen als naaldbomen, doorsneden door twee grote lanen, die ook aan de overkant van de Bennekomseweg doorlopen. De laanbomen zijn onlangs opnieuw gepoot, zodat de vervallen laan in ere is hersteld. De bospercelen zijn begrensd door rododendrons. Als ze in mei paars en roze bloeien, is het een prachtig gezicht. Zeker als ze wat uitgegroeid zijn.
Route:

 • Neem het bospad in oostelijke richting.
 • Ga rechtdoor op de kruising.
 • Loop door tot er een bospaadje van links komt.


Herplanting lanen

#Herplanting lanen
De huidige opvatting van groenmensen is dat je lanen dan pas moet vervangen, als zestig procent van de bomen er tussen uit zijn. Men kapt dan de hele laan en plant deze opnieuw in. Zo is het hier ook gegaan. De beide elkaar loodrecht kruisende lanen in het bos zijn onlangs geheel vervangen. In het buitenland zie je vaak dat verwijderde of gekapte bomen gewoon direct worden vervangen. Op een laan van 100 jaar maakt 10 jaar leeftijdsverschil niet veel uit.
Route:

 • Neem het pad in westelijke richting. Dit is het pad dat aan het begin een verhoogde wildwal kruist.
 • Ga rechtdoor op de kruising.
 • Loop door tot waar het paadje een knik naar rechts maakt bij de tuinmuur.


Ommuurde tuin

#Ommuurde tuin
Op Landgoed de Keijenberg is hier nog een restant van de oude tuinmuur te zien. De bewoners van de Huize De Beken kweekten zoals gebruikelijk was in de 19e eeuw o.a. peren en perziken tegen deze zuidmuur. Daartoe werden de takken van de bomen zo gesnoeid dat ze evenwijdig aan de muur groeiden. Ook een druivenkas werd vaak tegen zo'n Zuidmuur geplaatst.
Route:

 • Vervolg je weg op het paadje.
 • Steek de asfaltweg (Nieuwe Keijenbergseweg) over.
 • Loop door tot op de T-splitsing bij de Beek.


Leven in de Beek

#Leven in de Beek
Nu de waterlopen van de drie beken die naast elkaar lopen, hersteld zijn, stroomt er in alle drie koel en helder water. Door deze herstelmaatregelen hebben de kleine beekvisjes als stekelbaarsjes een goede biotoop gekregen om te leven. Ook watersalamanders zie je hier soms wegschieten. Daar waar de stroming niet zo sterk is, vind je in de zomer schaatsenrijders, die op het wateroppervlak lopen op jacht naar kleine beestjes en watertorren
Route:

 • Neem het paadje langs de beek in zuidelijke richting. (Dit is met de beek aan je rechter hand).
 • Houd op de Y-splitsing links aan (het beukenbos in).
 • Loop verder tot een grote kei aan je rechter hand.


Vriendschapssteen

#Vriendschapssteen
Het gedicht over vriendschap is beschreven in een wandelboekje van Nijhoff uit 1824: 'Wandelingen in een gedeelte van Gelderland'. Nijhoff trof het aan op een gedenknaald met een 'antieke lijkbus' (een urn) in het vriendschapsbosje. Het gedicht is van Jeronimo de Bosch.
Dank zij een gift van de Lionsclub kun je nu van deze replica genieten.
Jonkheer Munter liet in 1820 het herenhuis De Keijenberg bouwen. Door de Renkummers ook wel het kasteel genoemd. Het landgoed noemt hij voortaan De Beken. Ten noorden van boerderij De Beken heeft hij het zoals Nijhoff beschrijft "bevallig slingerbosje" of vriendschapsbosje laten aanleggen uit liefde voor zijn zus Margaretha Johanna. Voor haar was ook de steen met het gedicht.
Route:

 • Loop verder tot je natuurinformatiecentrum De Beken aan je rechter hand ziet liggen.


Natuurinformatiecentrum De Beken

#Natuurinformatiecentrum De Beken
Staatsbosbeheer heet je welkom in Natuurinformatiecentrum De Beken te Renkum. Je komt er meer te weten over het Renkums Beekdal en de ecologische hoofdstructuur. Ook zijn er het jaar door wisselende tentoonstellingen. Van hieruit starten wandelingen met de Boswachter, waarin je ook eens kunt kennismaken met de fauna van dit gebied en de onverwachte ontmoetingen onderweg. De boswachter kan veel vragen beantwoorden vanuit haar grote praktische veld kennis en jarenlange ervaring.
De Beken is een - voormalige - boerderij. Op deze plek staaT al een boerderij sinds de 17e eeuw, er wordt hier dus al lange tijd geboerd.
Dit voorjaar zijn er vrijwilligers nodig voor de aanleg en het onderhoud van nieuwe kruidentuin voor bezoekers en de schooljeugd. Stekken van kruiden zijn welkom.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl