#

Wandelen in Renkum

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute Kasteel Doorwerth
#Wandelroute in het kort
In Renkum staat een monument voor Joan Beuker, grondlegger van de papierfabriek van Gelder en de industriële papierproductie in Renkum.
Natuurgebied Jufferswaard is een oude uiterwaard waar je resten van een oude steenoven tegenkomt. 's Zomers zijn er veel watervogels te zien en bij een strenge winter is het een favoriete schaatsplek.
De resten onderlangs de kleibult vertellen hoe hier tot in 1942 bakstenen werden gemaakt.
Struin langs de plas met de eilandjes vol watervogels zoals lepelaars, bergeenden en wintertalingen.
Maak kennis met het natuurgebied Jufferswaard, het favoriete wandelgebied van veel Renkummers.
Wandelroute: Wandelroute Kasteel Doorwerth
Latitude: 51.9753412531802 Longitude: 5.74253903184406

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Utrechtseweg Heelsum
Eindpunt: Utrechtseweg Heelsum
Lengte: 2,3 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 13
 

Parkeren:

 • Geen gevonden

Openbaar vervoer:

Horeca:

Links:
Utrechtseweg Heelsum

#Utrechtseweg Heelsum
Langs de Utrechtseweg in Heelsum staan verschillende bijzondere huizen. De Utrechtseweg was in de 19e eeuw een plek voor landhuizen en vrijstaande villa's. Vele huizen hadden een prachtig uitzicht op de Rijn of het Beekdal van de Heelsumsebeek.
Route:

 • Loop door langs de Utrechtseweg in de richting van de Bezinepomp. Loop door tot je aan je rechter hand 't Schildershuis ziet.


't Schildershuis

#'t Schildershuis
't Schildershuis is gebouwd in een voor deze streek bekende stijl van de Amsterdamse School. Heeft iemand meer informatie van dit wel heel bijzondere huis? Is het na de oorlog gerestaureerd? Is dit huis van dezelfde architect als "De Berk: in Bennekom?
Route:

 • Loop door langs de Utrechtseweg tot het volgende gebouw.


Vrijzinnige Gemeente

#Vrijzinnige Gemeente
In dit kleine kerkje huisvest een kleine geloofsgemeenschap een open vereniging, die haar leden vrij laat in hun denken over het geloof en de beleving ervan. De afdeling Renkum telt ongeveer zeventig leden en begunstigers. Behalve de weekelijkse diensten zijn er cursussen en andere activiteiten.
Route:

 • Loop door langs de Utrechtseweg tot aan het grasveld met het monument.


Monument Joan Beuker

#Monument Joan Beuker
Het Papier Monument Renkum herinnert aan de oprichter van de grootste krantenpapierfabriek Van Gelder, een van de vele papierfabrieken in Nederland. Van Gelder Papier was een fabrikant van papier waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1685 en die heeft bestaan tot 1982. Het bedrijf had vestigingen te Wormer, Velsen, Apeldoorn en Renkum De fabrieken te Renkum gingen na 1982 verder onder de naam Parenco. In 1983 werd Parenco onderdeel van het Duitse Haindl en in 2001 werd de fabriek verkocht aan Norske Skog. Na enkele reorganisaties en het stilleggen van papiermachine 2 werken er anno 2012 nog 270 mensen en bedraagt de productie 250 kton krantenpapier per jaar. Het monument is onlangs opgeknapt.
Route:

 • Loop verder langs de Utrechtseweg tot je aan je rechter hand het oude klooster, nu politiebureau ziet.


Politiebureau Renkum

#Politiebureau Renkum
Politiebureau Renkum gevestigd in een voormalig klooster behorende bij de Katholieke kerk te Renkum. Naast het hoofdgebouw ligt een kleine kapel op het terrein. Het Renkumse politiebureau heeft daarom zelfs een kapel.
Route:

 • Loop verder langs de Utrechtseweg tot deze op een kruispunt een scherpe bocht naar links maakt.
 • Neem hier de Europalaan en loop even door tot je aan je rechter hand de katholieke kerk ziet.


Katholieke kerk Renkum

#Katholieke kerk Renkum
Het 14e-eeuwse beeld van Maria van Renkum heeft in deze kerk een ereplaats. Renkum is één van de oudste en grootste Mariabedevaartplaatsen in Nederland boven de grote rivieren. Het beeld heeft een grote aantrekkingskracht voor veel mensen.
Veel zoekende en lijdende mensen vinden bij "Maria van Toevlucht" rust, troost en nieuwe levensenergie.

In de kapel te Renkum- Redinchem werd rond 1380 werd dit beeld al vereerd. In 1405 werd er een vrouwenklooster van de Moderne Devotie gesticht.
Tijdens de Reformatie - ca. 1580 - werd het beeld in Utrecht bij de Bisschop in veiligheid gebracht. Op 6 mei 1928 kon het, na bijna 350 jaar ballingschap, weer feestelijk ingehaald worden. Sindsdien komen pelgrims naar Maria van Renkum. Op de laatste dinsdag van mei vindt de jaarlijkse Mariabedevaart plaats.
Route:

 • Loop vanaf de Katholieke kerk richting de stoplichten.
 • Loop richting de provinciale weg.
 • Steek bij de voetgangerslichten de N224 over.
 • Ga door het klaphek aan de Veerweg de Jufferswaard in.


Waterzuivering en biomassa installatie

#Waterzuivering en biomassa installatie
Je kijkt hier op de afvalwaterzuivering van papierfabriek Parenco en op de achtergrond de biomassa installatie.
Het afvalwater uit het productieproces 'Van oud naar nieuw papier.' wordt maximaal benut. Door afvalwaterslib en slib dat ontstaat door het ontinkten van oud papier te verbranden maakt Parenco stoom. Die stoom wordt gebruikt om elektriciteit en warmte mee op te wekken. Bij het proces om van natte pulp droog papier te maken is veel warmte nodig.
Route:

 • Neem het pad onderlangs de lange kleibult.
 • Tot aan het sluisje onderin de bult.


Sluisje en droogvelden

#Sluisje en droogvelden
Het hele veld tussen deze dijk (de kleibult) en de ruïne van de steenoven met de schoorsteen (zomerdijk) waren de droogvelden van de steenfabriek. Het lag vol met vers geperste stenen, die eerst werden gedroogd voordat ze naar steenoven gingen om te worden gebakken.
Het is in feite een klein poldertje. De 2 sluisjes (afsluitbaar) hier en aan de andere kant van de kleibult dicht bij het locomotiefhuisje konden worden afgesloten. Zo bleven de droogvelden bij hoog water langer droog en kon het water weer worden afgevoerd als het toch te hoog was gekomen.
In 1942 kwam de steenoven stil te liggen en stopten deze activiteiten.

Lees hier meer over herinneringen van oud Renkummers en het leven en werken bij de steenoven.
Onlangs is er begonnen met de reconstructie van de Heelsumse Beek.
Route:

 • Loop verder onderlangs de kleibult.


Persinstallaties

#Persinstallaties
In de winter kun je hier de ruïnes van vreemdsoortige bouwwerken overal tussen de struiken zien. Het zijn de restanten van de 3 persinstallaties van de Renkumse steenfabriek. De installaties bestaan grofweg uit vier hoofdonderdelen: 1. het motorhuisje (elektrisch sinds 1927!), 2. de kleimenger met de klei-mengbak, 3. de vormbakpers zelf en 4. de spoel- en bezandingsinstallatie. De klei werd in de kleimenger met water gemengd, gekneed tot een smeuïge massa en naar de vormbakpers gedraaid. In de vormbakpers werden schone en met zand bestrooide vormbakken gestoken, de pers drukte daar de klei in, vaak in een vormbak van 6 stenen en de "groene stenen" waren klaar.
Route:

 • Loop verder onderlangs de kleibult.


Smalspoor

#Smalspoor
Hier en daar zie je rails in het gras liggen. Dit zijn restanten van het smalspoorbaan van de steenfabriek. Via dit smalspoor trokken paarden ('hitten') de karretjes met de pas gevormde stenen van de persinstallaties naar de 'droogvelden'. Als de stenen droog waren trokken de hitten de lorries met de gedroogde, maar nog niet gebakken stenen('groene stenen') naar de opslag vlak naast de steenoven zelf. Op en rondom deze droogvelden lag dus een heel netwerk van smalspoor rails.

Bij de persinstallatie het dichtst bij de Melkdam waren er de lorries met rubberbanden, die door paarden getrokken werden.
Route:

 • Loop verder onderlangs de kleibult.


Locomotiefhuis

#Locomotiefhuis
Het locomotiefhuis was het grootste bijgebouw van de steenfabriek, waarvan je de schoorsteen aan deze Rijnoever ziet staan. Hierin werd de grote locomotief gestald, voorzien van brandstof en onderhouden. Schuin tegen de dijk zie je nog de resten verbrande steenkool (sintels) liggen op het pad. De locomotief trok de lange treinen met kleilorries: leeg naar de kleiputten (bij kasteel Doorwerth) en vol met verse klei voor de steenoven. Die lorries werden leeg gekiept naast het smalspoor bovenop de lange kleibult die eindigde bij de Melkdam.
Tot sluiting van de steenfabriek in 1942, stond bovenop de kleibult een graafmachine. Die verplaatste de klei van de bult naar de persinstallaties, waarin de klei in de vorm van bakstenen werd geperst.
Route:

 • Loop verder over de dijk tot de hoek van de waterplas.


Waarom Jufferswaard?

#Waarom Jufferswaard?
Over de oorsprong van de naam Jufferswaard zijn veel verhalen in omloop. In zijn boek over de Heelsumse en Renkumse beken gaat Ruud Schaafsma op zoek. In stukken uit 1372 komt hij de naam 'Jonckfrouwenweert' tegen. Die naam zou kunnen verwijzen naar de jonkvrouw van kasteel Doorwerth, voor wie de opbrengsten van de waard bestemd waren.
Andere verhalen:
(A) de waard zou genoemd naar de vele libellen (beekjuffers) die je hier vroeger aantrof,
(B) de waard is genoemd naar de juffer (jonkvrouw) van Grunsfoort uit de bekende legende, die ook hier in mistige nachten rondwaart.
En zo zijn er nog een paar verhalen.
Route:

 • Loop de dijk af en ga verder over het graspad aan de noordkant langs de waterplas.
 • Loop verder tot op het dijkje aan de andere kant van de waterplas.


Jufferswaard Renkum

#Jufferswaard Renkum
De waterplassen in de Jufferswaard zijn ontstaan doordat de klei is afgegraven om er stenen van te bakken in de steenfabrieken in de omgeving.
Deze waterplassen dreigden te verdrogen. In 2005 heeft Staatsbosbeheer een duiker in de dijk tussen dit water en de Heelsumsebeek aangelegd. Nu worden ze gevoed met water uit die beek. Sindsdien is het aantal broedvogels aanzienlijk toegenomen, waaronder de Zomertaling, de Kleine Plevier, het Porceleinhoen, de Lepelaar. 's Winters zie je hier massa's ganzen en 's zomers baden de koeien in het koele water.
Route:

 • Volg het pad richting de grote weg en de bebouwing.
 • Loop onder het tunneltje door.
 • Loop tussen de huizen door tot aan het hek bij de Utrechtseweg.


Utrechtseweg Heelsum

#Utrechtseweg Heelsum
Langs de Utrechtseweg in Heelsum staan verschillende bijzondere huizen. De Utrechtseweg was in de 19e eeuw een plek voor landhuizen en vrijstaande villa's. Vele huizen hadden een prachtig uitzicht op de Rijn of het Beekdal van de Heelsumsebeek.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl