#

Wandelen in Renkum

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Wandelroute oven
#Wandelroute in het kort
Langs de Beukenlaan lagen voorheen de fabrieken van rubberfabrikant Vredestein. Na omvorming van het beekdal tot een nieuw natuurgebied is er een een uitzichtpunt om van het beekdal te genieten.
De Ommuurde Tuin van landgoed Oranje Nassau Oord levert nog steeds smaakvolle groenten, kruiden en fruit. In de zomer zijn er rondleidingen en kun je er producten kopen.
De wandelroute volgt het nieuwe Vredestein pad langs één van de sprengen van het Renkums Beekdal. Het Renkums Beekdal is afgelopen decennia tot natuurgebied omgevormd.
Bij het herstel van het Renkumsbeekdal zijn niet alleen de waterlopen aangepakt. Het geheel is ook voorzien van de nodige kunstwerken, die allemaal iets te maken hebben met de papierindustrie.
Wandelroute: Wandelroute oven
Latitude: 51.9784941608578 Longitude: 5.72490867159511

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Monument Renkumse papiermakers
Eindpunt: Monument Renkumse papiermakers
Lengte: 2,0 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 12
 

Parkeren:

Openbaar vervoer:

Horeca:

 • Geen gevonden

Links:
Monument Renkumse papiermakers

#Monument Renkumse papiermakers
Het monument met de (papier-)molenstenen bij de kruising aan het begin van het Renkums Beekdal is een herinnering aan de vele personen, die in de papierindustrie gedurende vier eeuwen werk vonden in dit beekdal. Doordat het Veluws beekwater zo schoon was, was het bij uitstek geschikt om papier van goede kwaliteit te produceren. Deze eerste industrie zorgde voor een levendig, welvarend dorp Renkum.
Route:

 • Neem de Hartenseweg, en volg deze met de bocht naar links.
 • Loop na de bocht een klein stukje door.


Beneden deel Renkumse Poort

#Beneden deel Renkumse Poort
Bij het ontwerp van het de herinrichting van dit deel van het Renkums beekdal hebben de partners besloten de beek zijn natuurlijk verloop weer te gunnen. Met bulldozers is het oude gegraven beekdal hier in 2012 dicht geschoven over een aantal honderd meters.
je kunt zelf zien hoe de beek zich natuurlijk kronkelend een weg baant door het grove zand van de oorspronkelijke bedding. De bedoeling is dat deze schrale drassige weilanden tot een orchideeën rijke vegetatie ontwikkelen. Nu is de grond zo drassig en verzadigd met water, dat er gewaarschuwd wordt voor drijfzand. Niet betreden dus.
Route:

 • Loop een klein stukje verder over de Hartenseweg tot je links de uitloop van de Oliemolenbeek ziet.


Uitloop Oliemolenbeek

#Uitloop Oliemolenbeek
Omdat op deze plek in het beekdal tot 2002 een aantal fabrieken stond, waaronder de Renkum 2, de tweede papierfabriek van Van Gelder in Renkum. ook stond hier een fabriek van de Vredestein, Er was van de natuurlijke beek niet veel meer over. Deze beek, de Oliemolenbeek krijgt nu weer de kans haar eigen weg te kiezen in zijn benedenloop. de natte weilanden, zo verwacht men zullen in de komende jaren een bijzonder soortenrijke vegetatie ontwikkelen.
Route:

 • Loop verder tot je bij de twee poortjes aan het einde van het kunstwerk bent en er een pad van links door de poortjes komt.


Kunstwerk Renkums Beekdal

#Kunstwerk Renkums Beekdal
Om het Renkums beekdal om te vormen tot natuurgebied zijn de nodige fabrieken in de periode 2010-2012 gesloopt. Deze muur is blijven staan als restant en tevens als aandenken van de architectuur van de fabrieksgebouwen, waarbij voor de fabriekshallen baksteen gevat werd tussen betonnen zuilen. De ramen en de achterzijde zijn omgevormd tot een kunstwerk.

Op zondag 2 juni 2013 was er een lepelaar in dit deel van het beekdal aan het voedsel zoeken.
Route:

 • Loop tussen de betonnen zuilen door en ga de hoek om het betontegelpad op.


Kunstwerk papiergeschiedenis

#Kunstwerk papiergeschiedenis
Deze muur is blijven staan als aandenken aan de industrie, die hier voorheen stond. De muur is nu een kunstwerk. De gebrandschilderde ramen tonen het industriële proces van de papierfabricage, die voor het dorp Renkum jarenlang de motor van de economie was, Kunstenaar IJzerdoorn liet zich door de hoogteverschillen in het beekdal inspireren en plaatste de grillige hoogtelijnen in reliëf. In metaal zijn papierrollen weergegeven.
De natuur krijgt ook een kans op dit kunstwerk. Onder de plint zitten verschillende kunstmatige zwaluwnesten. Hopelijk inspireren die nieuwkomers om zich er ook te vestigen.
Route:

 • Loop verder over het betontegelpad tot bij de waterval.


Kunstwerk Oliemolenbeek

#Kunstwerk Oliemolenbeek
Het water uit de Oliemolenbeek stroomt door dit kunstwerk. Het herinnert aan de vele molens (9) die hier al vanaf 1400 in het Renkums Beekdal te vinden waren. Vallend water dreef het molenrad aan en leverde zo natuurlijke bron van energie voor de industrie. In het Renkums Beekdal werd door de molens graan voor meel, lijnzaad voor de olie, lompen en hout voor de papierpulp meer dan vierhonderd jaar achtereen gemalen.

Het heldere water van de beek werd ook voor de plaatselijke wasserijen en voor het brouwen van bier gebruikt.
Route:

 • Volg het betontegelpad langs de sprengbeek tot je bij een bank (rechts van het pad) aankomt.


Vistrappen

#Vistrappen
Ondanks dat het beekdal vrij vlak lijkt, is er een verval naar de rivier de Rijn toe. Om dit verschil op te vangen zijn deze vistrappen in de beek aangelegd. Ze maken het voor waterdieren en visjes makkelijker om stroomopwaarts te zwemmen.
Hier staat ook de bank van Kim. Wie weet welke Kim dit is?
De betonnen zuilen in het weiland zijn de restanten van de fundamenten van de grote papiermachine, die er ooit stond. Ze zijn voorzien van een in metaal uitgevoerd watermerk uit de vroegste periode van de Renkumse papierindustrie (rond 1500). De watermerken weerspiegelen zich letterlijk als "watermerk" in de kleine kunstmatige vijvers op elke peiler.
Route:

 • Volg het betontegelpad totdat er vlak voor het einde een paadje tussen de jonge aanplant doorloopt.
 • Neem dit paadje tussen de jonge aanplant en loop door tot je voor het hek van De Ommuurde Tuin staat.


Ommuurde Tuin van Renkum

#Ommuurde Tuin van Renkum
Bij een groot landgoed als Oranje Nassau Oord hoorde altijd een tuin waar groenten voor de bewoners van het huis werden gekweekt. In dit geval was dat voor Koningin Emma en haar gezin, als ze hier 's zomers op bezoek waren. De muur is van deze oude tuin.
Enthousiaste ondernemers hebben de oude traditie hersteld. Ze telen ruim honderd verschillende groenten, kruiden en fruit: moderne, historische en 'wilde' rassen. De geur van verschillende kruiden is een ware ontdekkingsreis. Je kunt de tuin bezoeken en er net als enkele chef-koks je kruiden en verse groeten kopen. Of op het terras genieten van een kop koffie of thee met koek of andere lekkernijen. Verder zijn er kookworkshops, snoeicursussen, etc.
Route:

 • Neem de asfaltweg (Kortenburg) in zuidelijke richting (dit is met de tuinmuur links) en loop door tot je op een kruispunt komt.


Oranje Nassau Oord

#Oranje Nassau Oord
Op de grens van Renkum en Wageningen ligt landgoed Oranje Nassau Oord. Koning Willem III kocht in 1881 landgoed Kortenburg of Cortenbergh voor zijn veel jongere vrouw Koningin Emma en gaf het de naam Oranje Nassau Oord. Hij hoopte dat ze zich hier in het mooie landschap thuis zou voelen, want ze had heimwee naar Hessen, haar geboorteplaats.
Nadat Willem III in 1890 was overleden ging koningin-regentes Emma regeren in Den Haag en gaf ze het vanwege de goede lucht de bestemming sanatorium voor tuberculose lijders. Naast het zomerpaleis werd het gebogen gebouw gebouwd, waarin de patiënten tochtvrij op de veranda's konden revalideren. Nu is het een geriatrisch verpleeghuis met de naam Cortenbergh.
Route:

 • Neem vanaf de kruising de asfaltweg door het beekdal (de Kortenburg).
 • Loop door tot je aan de overkant van het beekdal op een kruising komt.


IJsbaan Renkum

#IJsbaan Renkum
Hier op de hoek van Kortenburg, zo heette landgoed Oranje Nassau Oord voordat het koninklijk bezit werd, ligt de ijsbaan van Renkum. IJsvereniging "Vooruit" bestaat sinds 1878 en is een van de oudste van Nederland. Wanneer de beek voldoende water voert, wordt de ijsbaan met beekwater gevuld. In november 2010 was voor het eerst sinds jaren weer zover.
Is er geen ijs dan zie je vaak veel watervogels.
Op 27 januari 1887 werd in het blad De Neder-Veluwe een vermakelijk verslag geschreven van "Het IJsfeest te Renkum". Dit kun je lezen op de website van de IJsvereniging.
Route:

 • Neem de weg (Beukenlaan) langs het beekdal of het paadje direct naast de beek.
 • Loop door tot bij het informatiebord over kasteel Grunsfoort (links van de weg).


Kasteel Grunsfoort

#Kasteel Grunsfoort
In het weiland in het Renkums Beekdal liggen de fundamenten van kasteel Grunsfoort. In 1372 wordt het kasteel genoemd bij een belegering van hertogdom Gelre. Dus toen bestond het al. Rond het kasteel lagen twee grachten en een zwaar uitgevoerde toegangspoort.
Hertogdom Gelre was onderverdeeld in vier kwartieren, waarvan de Veluwe er één was. De drosten, dat waren toen de bestuursambtenaren, van de Veluwe zetelden op kasteel Wageningen of hier op kasteel Grunsfoort.
In 1937 zijn de fundamenten opgegraven. Nu zijn deze overblijfselen rijksmonument.
Lees meer in het boek van Ruud Schaafsma: De Renkumse en Heelsumse beekdalen.
Route:

 • Loop verder over de Beukenlaan (of langs de beek).
 • Loop door tot het uitzichtpunt vlak voor het gebouw van de Bilderberggroep aan je linker hand.


Uitzicht over het Renkums Beekdal

#Uitzicht over het Renkums Beekdal
Voor de ecologische hoofdstructuur, waarbij het de bedoeling is dat de herten van de Veluwe aan de Rijn kunnen grazen, is de oude industrie met Europese subsidie uit het Beekdal verwijderd. Het gebied werd in 2013 aan de natuur teruggegeven. Vanaf dit balkon heb je een overzicht over het oude fabrieksterrein in het Renkums Beekdal. Als herinnering aan de papierindustrie van Renkum zijn de watermerken van de verschillende papiermolens en papierfabrieken als kunstwerk in het weiland zichtbaar. Op de zuilen wordt een vijvertje met water gevormd. Het beeld weerspiegelt zich als een letterlijk watermerk in dit water. De zuilen staan op de pijlers van de grote papierwals van de papierfabriek Renkum 2. In de balustrade van het balkon zijn opnieuw watermerken van de papierfabriek verwerkt.
Route:

 • Vervolg de Beukenlaan langs het gebouw.
 • Loop door tot op de Y-splitsing met de Hartenseweg.


Monument Renkumse papiermakers

#Monument Renkumse papiermakers
Het monument met de (papier-)molenstenen bij de kruising aan het begin van het Renkums Beekdal is een herinnering aan de vele personen, die in de papierindustrie gedurende vier eeuwen werk vonden in dit beekdal. Doordat het Veluws beekwater zo schoon was, was het bij uitstek geschikt om papier van goede kwaliteit te produceren. Deze eerste industrie zorgde voor een levendig, welvarend dorp Renkum.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl