#

Wandelen in Renkum

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Landgoed Quadenoord Lang
#Wandelroute in het kort
Je loop door het Schilderslaantje. Voor de Renkumse landschapsschilders Theophile de Bock en Hendrikus Alexander van Ingen was dit eind 19e, begin 20ste eeuw al een favoriete plek. Van Ingen schilderde graag koeien. Ze lopen er nog steeds.
De route neemt een doorsteek door het Renkums Beekdal. Hier kun je pas goed zien hoe mooi het beekdal daadwerkelijk is.
Op en rondom Landgoed Quadenoord liggen verschillende grafheuvels uit de bronstijd.
De sprengen en beken waren in het verleden de energiebron voor vele watermolens in het Renkums Beekdal.
Hoor de kikkers kwaken bij de Paradijsbeek. Het Paradijs is een wirwar van sprengen, beken en poelen.
De wandelroute loopt voor een groot deel langs de Renkumse Beek een uitgegraven sprengbeek vol met bijzondere varentjes.
Wandelroute: Landgoed Quadenoord Lang
Latitude: 51.9976368710565 Longitude: 5.73492549855646

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord
Eindpunt: Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord
Lengte: 9,0 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 31
 

Parkeren:

 • Geen gevonden

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

 • Geen gevonden

Links:
Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord

#Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord
Op landgoed Quadenoord dat zich vanaf hier tot aan de spoorlijn Arnhem-Utrecht uitstrekt, is een camping gevestigd waar 's zomers vele toeristen verblijven. In de tuin is er een expositie met Afrikaanse beelden. Ook worden er 's zomers workshops beeldhouwen gegeven in de oude kapschuur. Naast de kapschuur staat langs de beek het overblijfsel een oude molen. Van de vele molens die langs de Renkumse Beek stonden is deze als enige overgebleven. De molen is gespaard omdat deze dienst deed als generatorhuis voor het Grote Huis van Quadenoord, dat begin vorige eeuw gebouwd werd.
Route:

 • Neem het pad dat langs de rand van het weiland in zuidelijke richting loopt. De beek is aan je rechterhand.
 • Blijf het pad volgen langs de beek tot er vanaf rechts een pad uit het beekdal komt en er een kruising van paden is.


Het Schilderslaantje

#Het Schilderslaantje
Dit bijzonder vormgegeven bankje met een plantgat voor een boom nodigt uit tot het stil genieten van het schilderachtige uitzicht over het Renkums beekdal.

Dat deze plek al langer een schilderachtige plek is te zien op VVV-ansichtkaarten uit het begin 20ste eeuw. De weg langs het beekdal (tussen de Bennekomseweg en Het Grote Huis van Quadenoord) wordt daarop 'het Schilderslaantje' genoemd.

De Veluwezoom was in de 19e eeuw en begin 20ste eeuw een favoriete plek voor de landschapsschilders van de Oosterbeekse school. Een paar schilders die in Renkum woonden waren Theophile de Bock en Hendrikus Alexander van Ingen. Van Ingen is bekend om z'n schilderijen met koeien. Ook op de schilderijen van De Bock zijn ze te vinden.
Route:

 • Neem het pad dat met een bruggetje over de beek het beekdal ingaat.
 • Loop door tot je de beekloop midden in het beekdal kruist.


Uitzicht over het Beekdal

#Uitzicht over het Beekdal
Kun je ook genieten van het uitzicht over het Beekdal? Nu de beek zijn natuurlijke loop hier weer heeft gekregen, kun je in de loop van enkele jaren zien, hoe er weer een natuurlijke vegetatiezonering vanaf de hoofdbeek ontstaat. Op zaterdag i juni 2013 fourageerde er een lepelaar in deze zandige beekloop, op zoek naar kikkervisjes.
Route:

 • Loop verder naar de overkant van het beekdal.
 • Aan de overkant in de bosrand links in de berm staan de waterpeilbuizen.


Peilbuizen RIVM

#Peilbuizen RIVM
Het RIVM, het ministerie in Den Haag heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opdracht gegevens te verzamelen. Daarom zijn er hier twee peilbuizen, waarmee het RIVM de ontwikkeling hier in dit beekdal nauwkeurig in de gaten houdt. Het betreft hier waarschijnlijk de waterstandsmetingen.
Route:

 • Neem op de Y-splitsing het meest linkse pad.
 • Loop door tot je op een kruising met een breed zandpad staat.


Breunis Erve

#Breunis Erve
Als je goed kijkt zie je nog een voormalige oprijlaan met oude eiken erlangs. Waarschijnlijk hoort deze laan met eiken bij een verdwenen boerenerf met de naam Breunis Erve. Dit boerenerf is al aangegeven op oude kaarten van 1656 en 1712.

Op een topografische kaart van 1991 is te zien dat de oprijlaan recent nog langer was. Toen liep deze 'oprijlaan' langs de bosrand door tot aan de Bennekomseweg.
Route:

 • Neem het brede zandpad in noordelijke richting. Je loopt langzaam omhoog.
 • Vervolg het zandpad, loop langs de weilanden, afwisselt links en rechts.
 • Loop met de bocht mee naar rechts.
 • Loop door tot je het verharde fietspad tegenkomt.


Brug Renkums Beekdal

#Brug Renkums Beekdal
Dit knooppunt ligt vlak bij de brug over de beek. Vanaf de brug heb je een goed uitzicht over de weilanden, die, al naar het seizoen wisselen van kleur. In mei, in het voorjaar kunnen ze helemaal geel van de paardenbloemen zijn, of er staan veel roze pinksterbloemen. Let eens op de enkele wilde kers die staat te bloeien.
Route:

 • Sla links af (in noordelijke richting) het verharde fietspad op.
 • Even verderop ligt er rechts naast het fietspad ook een zandpad.
 • Loop door tot je aan je rechterhand een informatiebord ziet over grafheuvels.


Informatiebord opgraving

#Informatiebord opgraving
Op het informatiebord staat informatie over de vondsten die tevoorschijn kwamen bij de opgravingen van de grafheuvels die langs de route in het bos liggen.
Route:

 • Neem rechts naast het informatiebord het smalle bospaadje.
 • Loop door tot bij de grafheuvel.


Grafheuvels

#Grafheuvels
Het beekdal van Landgoed Quadenoord werd ook al in de bronstijd bewoont. Dat bewijzen de vele grafheuvels die in het beekdal te vinden zijn. Vaak zijn de grafheuvels zichtbaar als bolvormige heuveltjes in het bos. Er staan vrijwel nooit bomen op. Bomen worden eraf gehaald omdat de boomwortels het archeologisch bodemarchief zouden kunnen beschadigen. Soms worden de plaatsen van de grafheuvels hersteld, zodat je ook nu nog een indruk krijgt van de dichtheid van de bewoning in de Bronstijd (3000 - 800 v. Chr.). Het is de tijd van Otzi.
Route:

 • Vervolg het bospaadje langs de grafheuvel.
 • Sla rechtsaf bij de T-splitsing van bospaadjes.
 • Als je goed kijkt zie je rechts in het bos nog een tweede grafheuvel.
 • Houd links aan bij de splitsing van bospaadjes.
 • Loop door tot de spreng en even verderop een bankje met een mooi uitzicht over de weide.


Bankje met naambord

#Bankje met naambord
Vanaf dit bankje met het kleine naambordje, kijk je uit over het beekdal. Je kijkt richting Het Grote Huis van landgoed Quadenoord. Weet iemand de geschiedenis die bij dit bankje hoort?
Route:

 • Sla links af en loop door tot het volgende bankje langs het beekdal.


Bankje met naambord

#Bankje met naambord
In dit beekdal is het kennelijk mogelijk een bankje te plaatsen als herinnering aan mensen of aan speciale gelegenheden. Ook hier is onze vraag: Ken iemand het verhaal erachter? We zijn benieuwd naar dit soort regionale beeldverhalen.
Route:

 • Loop door tot het pad afbuigt het bos in. Rechts van het pad staat een bankje met uitzicht over het beekdal.


Uitzicht over het beekdal

#Uitzicht over het beekdal
Hier heb je goed uitzicht over de bovenloop van het beekdal. Dit heet het Paradijs, met aan deze kant de Paradijsbeek en aan de overkant van het weitje de Molenbeek. Vroeger kon je hier de beek oversteken met een plankier met een smal pad door het gras. Gezien de kwetsbaarheid van de natte schrale graslandvegetatie met veel bloeiende zomerkruiden is dit pad nu afgesloten. Respecteer dit. Het is dus genieten van verre vanaf het bankje.
Route:

 • Vervolg het pad het bos in.
 • Aan je rechterhand loopt de Bosbeek.
 • Loop door tot je rechts een inham in de beek ziet.


Sprengkop Bosbeek

#Sprengkop Bosbeek
Om de waterraderen van de watermolens stroomafwaarts te laten draaien moesten de beken voldoende water voeren. Het molenrad moest immers zware machines aandrijven. Tot landgoed Quadenoord behoorden vier watermolens.

Voor voldoende toevoer van water in de beek moesten soms nieuwe watervoerende leemlagen worden aangesneden. Zo bij ook deze Sprengkop, die als een zijaanvoer van de hoofdbeek - de Bosbeek - moet worden beschouwd. De Bosbeek komt even verderop uit in de Paradijsbeek.

Doordat de leemlagen niet waterdoorlatend zijn, verzamelt zich hierop het regenwater uit het omringende gebied. Door de leemlaag aan te snijden komt een vrij constante stroom water uit de bron of sprengkop.
Route:

 • Loop door tot je op een zandpad met fietspad erlangs komt.


Voetpad naar Nivonhuis De Bosbeek

#Voetpad naar Nivonhuis De Bosbeek
Op 400 meter van dit knooppunt ligt het Nivonhuis De Bosbeek, waar je als lid van het Nivon welkom bent in deze prachtige omgeving een paar dagen te logeren. Het natuurvriendenhuis De Bosbeek wil een plek zijn waar mensen welkom zijn om met een sociaal hart actief bezig te zijn met natuur, cultuur en ont-moeten. En vooral dat laatste.
Route:

 • Neem de zandweg met fietspad ernaast in noordoostelijke richting. Het fietspad is aan je linkerhand.
 • Loop door tot aan je linkerhand huisnummer 22 en 24 en aan de overzijde een informatiebord over grafheuvels.


Knooppunt grafheuvel

#Knooppunt grafheuvel
Er staat hier een interessant informatie bord over de grafheuvels in dit gebied en de mensen die hier vroeger geleefd hebben. Deze mensen wierpen de grafheuvels op om hun doden te begraven. Vaak waren dit urnen of soms een of meer stoffelijke resten. Het ROB: voormalig Rijksinstituut voor Oudheidkundig bodemonderzoek heeft het paaltje bij de grafheuvels geplaatst.
Route:

 • Neem het bospaadje aan de overzijde van nr. 22/24 achter het bord met informatie over de grafheuvel (goed kijken).
 • Loop door tot de grafheuvel op de open plek links in het bos.


Grafheuvel in het bos

#Grafheuvel in het bos
Een grafheuvel is te herkennen aan zijn vorm. Maar hoe weet je nu of het echt een grafheuvel is? Mensen die grafheuvels bouwden begonnen met een kleine heuvel. Later werden in de rand meer overledenen bijgezet en af en toe werd de heuvel weer opgehoogd met een nieuwe laag plaggen. Als je dus een proefsleuf in de grafheuvel zou graven kom je die gelaagde structuur weer tegen. Zo weet je dat het een echte grafheuvel is en niet zomaar een hoop zand in het bos.
Je mag nooit graven in een grafheuvel naar schatten, want die zitten er niet in. Vaak zijn het alleen een urn met as.
Route:

 • Blijf het pad volgen tot je in het beekdal staat en een goed overzicht hebt over de vijver rechts van het pad.


Kikkerpoel Paradijsbeek

#Kikkerpoel Paradijsbeek
In het weiland midden in het beekdal is een kikkerpoel gegraven. Stromend water is kouder dan de (randen van) stilstaand water en dus is een kikkerpoel geschikter voor het opgroeien van kikkervisjes. Dat er nu meer kikkers in het beekdal voorkomen komt de soortenrijkdom ten goede; kikkers dienen op hun beurt weer als voedsel voor reigers en ooievaars.
Route:

 • Loop door tot je vlak voor een bruggetje van spoorbielzen bij een trap van boomwortels aankomt.


Trap van boomwortels

#Trap van boomwortels
Bij deze trap van boomwortels is duidelijk te zien hoe goed wortels het zand vasthouden. Door de voortdurende waterstromen spoelt er zand weg. De boom is wel met deze wortels in de grond vastgezet. Je moet er dus voorzichtig mee omgaan, anders vast de boom zomaar om.
Route:

 • Steek de twee bruggetjes van spoorbielzen over tot je op het pad langs de beek staat.


Bruggetjes over de Beek

#Bruggetjes over de Beek
Nieuw knooppunt bij deze grappige bruggetjes over de beek. Ze zijn gemaakt van een oude spoorbiels. De terreineigenaar van Landgoed Quadenoord zorgt hier voor een prachtige aansluiting met droge voeten op de bossen rondom Nivon huis de Bosbeek.
Route:

 • Neem het paadje langs de beek in Oostelijke richting. (Dit is met de graslanden en de beek links van het pad.)
 • Loop een klein eindje door tot je links een boerderij ziet liggen.


Vakantie boerderij

#Vakantie boerderij
Verscholen tussen het groen ligt deze boerderij. Het lijkt op een vakantie boerderij. Wie weet of dit complex bij het Nivon Huis de Bosbeek hoort?
Route:

 • Blijf het kleine paadje langs de beek volgen.
 • Volg het paadje door het bos tot je op een kruising uitkomt.
 • Sla op de kruising links af en loop een klein stukje verder tot je de camping goed kan zien.


Camping Quadenoord

#Camping Quadenoord
Camping Quadenoord is een natuurcamping die zich over verschillende kampeervelden uitstrekt. Hier langs de beekloop liggen ook twee velden. Je kunt er heerlijk rustig kamperen in het bos.
Route:

 • Loop een stukje verder over het pad tot je op een bruggetje over de sprengbeek staat.


Brug over de sprengbeek

#Brug over de sprengbeek
Vanaf deze duiker in de sprengbeek kun je de sprengbeek goed zien. De beekloop voert hier nog steeds water, waardoor de omgeving vochtig is. Te zien zijn dan ook de karakteristieke varentjes langs de rand van de sprengbeek. Er komen verschillende soorten varentjes voor, waaronder het zeldzame dubbelloof.
Route:

 • Loop verder over het pad.
 • De eerste splitsing naar rechts.
 • Het pad blijven volgen tot je op een splitsing van paden bij een kwelplek en een aantal verwilderde Coniferen uitkomt.


Kwelplek

#Kwelplek
In het dal van de beek is deze kwelplek te vinden. Het blijft er drassig omdat er grondwater omhoog komt. Ook staan er verschillende Coniferen, uitgegroeide exemplaren van de planten, die je ook in je tuin vindt.
Route:

 • Neem het pad in Noordelijke richting het dal uit. (Dit is het pad met de Coniferen aan je rechter hand.)
 • Loop door tot je boven op de heuvel bent.


Ondergroei

#Ondergroei
Bosperceel met ruige ondergroei van Lijsterbes en Krentenboompjes. In de lente bloeien de krentenboompjes prachtig wit. Aan het einde van de zomer zijn de krentenboompjes de eerste bomen die geel blad hebben. Soms zijn ze na een eerste nachtvorst, prachtig rood tot diep oranje. In dergelijke bosjes, rusten de reeën uit het gebied overdag. Het is hun rustgebied.
Route:

 • Vervolg je route op het pad.
 • Op de eerste kruising naar rechts.
 • Loop door tot de volgende kruising bij een lariksbos.


Lariksbos

#Lariksbos
Lariksen of lorken zijn naaldbomen die gedurende de winter hun naalden verliezen. Elk najaar kleuren de naalden prachtig goudgeel om daarna af te vallen. In het voorjaar komen verse lichtgroene naalden tevoorschijn uit de vele knopjes. Lariksen hebben ook kleine kegeltjes, die meerdere jaren aan de boom blijven zitten.
Route:

 • Sla links af op de kruising..
 • Bij het zandpad met fietspad naar rechts.
 • Doorlopen tot je op een kruising van zandpaden voor de overweg staat.


Spoorweg overgang Bos

#Spoorweg overgang Bos
De overweg waar je bijstaat is een overweg in de Rhijnspoorweg. Eén van de oudste spoorlijnen van Nederland. De Rhijnspoorweg was de eerste spoorlijn van de Rhijnspoorweg-Maatschappij. Het eerste deel werd in 1843 aangelegd tussen Utrecht en Amsterdam. In 1845 kwam het stuk tot aan Arnhem in gebruik, wat gezien de hoogteverschillen op de Veluwe en de hoogte van de spoordijk hier in dit dal veel graafwerk met de schop gekost moet hebben. De aansluiting op het spoor in Elten (Duitsland) vond in 1855 plaats.
De spoorlijn loopt in bijna kaarsrechte lijnen over de Veluwe vrij ver weg van de rivier waarna die genoemd is; wellicht heeft dit te maken met landeigenaren die geen toestemming gaven om hun landgoed langs de Rijn te doorkruisen.
Route:

 • Neem vanaf de kruising voor de spoorwegovergang het pad in oostelijke richting.
 • Loop door tot je rechts van het zandpad een klein paadje ziet liggen dat door een klaphekje gaat. Neem dit paadje.
 • Loop door tot je op een groter pad uitkomt en sla links af.
 • Loop door tot je op een kruispunt uitkomt waar de wandelroute met de pijltjes de bocht omgaat.


Productie bos Quadenoord

#Productie bos Quadenoord
Landgoed Quadenoord heeft twee bronnen van inkomsten. De eerste bron vormt het toerisme en de kampeerders op de camping. Ook levert de productie van hout in het bos het nodige geld op. Je kunt aan de hoeveelheid planten die onder de bomen groeien zien dat Landgoed Quadenoord al een tijd geleden afgestapt is van de klassieke manier om hout te produceren, waarbij alle ondergroei verwijderd wordt. In plaats daarvan vind je op het landgoed een meer natuurlijk bos, waarbij ook de ruimte tussen de bomen dichtgegroeid is. Om toch open plekken in het bos te houden, lopen er grote grazers in het gebied rond.
Route:

 • Neem vanaf de kruising het pad in zuidelijke richting.
 • Links af op de T-splitsing.
 • Loop door tot je op een splitsing van paden bij de bosrand staat.


Luchtlandingen Renkum/Heelsum

#Luchtlandingen Renkum/Heelsum
Luchtlandingen van de Airborne Divisie Renkum/Heelsum.
Route:

 • Volg het pad langs de rand van de vlakte met het bos rechts van het pad.
 • Bij het fietspad links afslaan.
 • Bij het volgende pad rechts het pad langs de bosrand volgen. Loop verder het bos in.
 • Doorlopen tot je op een kruising van brede zandpaden in het bos uitkomt.


Knooppunt Quadenoord Noord

#Knooppunt Quadenoord Noord
Knooppunt Landgoed Quadenoord Noord. Er staan hier ook uitgegroeide coniferen met een stip erop om gekapt te worden.
Route:

 • Neem het bospad in zuidwestelijke richting.
 • Loop door tot op de volgende kruising.


Op de Renkumse heide

#Op de Renkumse heide
Op de vlakte een knooppunt van route. Omstreeks 1850 was dit hele gebied een groot heideveld met hier en daar een zandpad erdoor. Om een indruk te krijgen van het landschap toen, bezoek het Museum Veluwezoom eens. Daar zijn schilderijen van het landschap uit die tijd.
Route:

 • Neem het pad dat in zuidwestelijke richting door het naaldbos loopt.
 • Loop door tot je op een Y-splitsing uitkomt bij een schuur.


Bospercelen afgewisseld met landbouwgrond

#Bospercelen afgewisseld met landbouwgrond
Waar in het beekdal sprake is van zowel grootschalige, maar meestal kleinschalige landbouwpercelen met daaromheen bos, worden de hoger gelegen delen van Landgoed Quadenoord gekenmerkt door ruime bospercelen productiebos afgewisseld met brede, ruime, stroken landbouwgrond. (Heeft dit te maken met de tijd waarin ze ontstaan zijn? Bijvoorbeeld de ontginning van de Renkumse heide in de jaren '30, met gemechaniseerde landbouw? In dat geval zijn er nog veel bomen uit de beginperiode van deze bosaanplant en ontginning aanwezig.)
Route:

 • Neem vanaf de Y-splitsing het pad in Zuidelijke richting. (Dit is het pad met de groene werkschuur in de rug).
 • Volg het pad met de bocht mee naar rechts.
 • Loop door tot je aan je linkerhand een natuurkampeerterrein ziet liggen.


Natuurkampeerterrein Quadenoord

#Natuurkampeerterrein Quadenoord
Het natuurkampeerterrein maakt deel uit van het landgoed Quadenoord. Met heerlijk ruime plaatsen kijk je uit over de akkers. Om er te kamperen heb je een natuurkampeerkaart nodig. Die is verkrijgbaar op het terrein zelf en bij de stichting Natuurkampeerterreinen.
Route:

 • Vervolg je weg over het pad.
 • Loop door tot je op een kruising met een zandpad en een fietspad komt.


Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord

#Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord
Op landgoed Quadenoord dat zich vanaf hier tot aan de spoorlijn Arnhem-Utrecht uitstrekt, is een camping gevestigd waar 's zomers vele toeristen verblijven. In de tuin is er een expositie met Afrikaanse beelden. Ook worden er 's zomers workshops beeldhouwen gegeven in de oude kapschuur. Naast de kapschuur staat langs de beek het overblijfsel een oude molen. Van de vele molens die langs de Renkumse Beek stonden is deze als enige overgebleven. De molen is gespaard omdat deze dienst deed als generatorhuis voor het Grote Huis van Quadenoord, dat begin vorige eeuw gebouwd werd.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl