#

Wandelen in Renkum

 
 

 
 
 
#

Wandelroute : Landgoed Quadenoord Kort
#Wandelroute in het kort
Op Landgoed Quadenoord is een natuurcamping. Om er te mogen kamperen moet je in bezit zijn van een natuurkampeerkaart. Er zijn seizoen plaatsen en toeristische plaatsen.
Al generaties lang wordt er midden in de natuur gekampeerd op landgoed Quadenoord. Om te kamperen moet je in bezit zijn van een natuurkampeerkaart. Die is ook verkrijgbaar op het landgoed. Het voorzieningen niveau voor de kampeerder is in de loop der jaren toegenomen.
Eén van de mooiste stukjes van het Renkums Beekdal kun je bewonderen als je de route over Landgoed Quadenoord volgt. Lopend langs de beken en sprengen heb je mooie uitzichten over de akkers en de weiden. Je vindt er veel bijzondere planten.
De wandelroute loopt voor een groot deel langs de Renkumse Beek een uitgegraven sprengbeek vol met bijzondere varentjes.
Wandelroute: Landgoed Quadenoord Kort
Latitude: 51.9976368710565 Longitude: 5.73492549855646

Slideshow

#Overzichtskaartje
SVG Image

#Samenvatting
Beginpunt: Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord
Eindpunt: Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord
Lengte: 4,2 (km)
Aantal bezienswaardigheden: 18
 

Parkeren:

 • Geen gevonden

Openbaar vervoer:

 • Geen gevonden

Horeca:

 • Geen gevonden

Links:
Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord

#Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord
Op landgoed Quadenoord dat zich vanaf hier tot aan de spoorlijn Arnhem-Utrecht uitstrekt, is een camping gevestigd waar 's zomers vele toeristen verblijven. In de tuin is er een expositie met Afrikaanse beelden. Ook worden er 's zomers workshops beeldhouwen gegeven in de oude kapschuur. Naast de kapschuur staat langs de beek het overblijfsel een oude molen. Van de vele molens die langs de Renkumse Beek stonden is deze als enige overgebleven. De molen is gespaard omdat deze dienst deed als generatorhuis voor het Grote Huis van Quadenoord, dat begin vorige eeuw gebouwd werd.
Route:

 • Neem het pad dat in oostelijke richting het bos ingaat. (Dit is met de beeldentuin in de rug.)
 • Loop door tot je rechts een natuurkampeerterrein ziet.


Natuurkampeerterrein Quadenoord

#Natuurkampeerterrein Quadenoord
Het natuurkampeerterrein maakt deel uit van het landgoed Quadenoord. Met heerlijk ruime plaatsen kijk je uit over de akkers. Om er te kamperen heb je een natuurkampeerkaart nodig. Die is verkrijgbaar op het terrein zelf en bij de stichting Natuurkampeerterreinen.
Route:

 • Volg het pad met de haakse bocht naar links mee.
 • Loop door tot de Y-splitsing bij de groene werkschuur.


Bospercelen afgewisseld met landbouwgrond

#Bospercelen afgewisseld met landbouwgrond
Waar in het beekdal sprake is van zowel grootschalige, maar meestal kleinschalige landbouwpercelen met daaromheen bos, worden de hoger gelegen delen van Landgoed Quadenoord gekenmerkt door ruime bospercelen productiebos afgewisseld met brede, ruime, stroken landbouwgrond. (Heeft dit te maken met de tijd waarin ze ontstaan zijn? Bijvoorbeeld de ontginning van de Renkumse heide in de jaren '30, met gemechaniseerde landbouw? In dat geval zijn er nog veel bomen uit de beginperiode van deze bosaanplant en ontginning aanwezig.)
Route:

 • Neem het pad links van de schuur en loop verder over de kapvlakte.
 • Ga over een heuveltje.
 • Sla in het dalletje achter het heuveltje links af een klein paadje het bos in (neem het rechtse paadje, de andere zijn niet toegankelijk).
 • Loop nog iets door tot je aan je linkerhand een paadje naar een toilethuisje ziet.


Nostalgisch toilet huisje

#Nostalgisch toilet huisje
Nostalgisch toilet huisje; vroeger was een waterpomp en een toilethuisje zoals hier nog staat voldoende voor de kampeerder. Als je even goed zoekt vind je dat de waterpomp er ook nog bij staat. Let ook eens op het handvat, gemaakt van een isolator van een elektriciteitsmast. Tegenwoordig is er een modern toiletgebouw voor de gasten van de camping.
Route:

 • Volg het paadje verder het bos in tot je bij het beekdal uitkomt.
 • Volg bij het beekdal het paadje met de bocht mee naar rechts en loop een paar meter door tot je rechts van het pad in het bos een beekloop ziet liggen.


Kruising sprengbeken

#Kruising sprengbeken
Als je goed kijkt kun je zien dat de sprengbeek die vanuit het bos komt, met een duiker onder de bovenloop van de beek langs de bosrand doorstroomt. Weet iemand waarom dit zo is? Heeft dit te maken met de waterrechten van oudsher van de molens langs de verschillende beeklopen?
Route:

 • Volg het paadje langs de beek tot je links, aan de overkant van het beekdal, een boerderijtje ziet liggen en er van rechts een rood-wit gemarkeerd wandelpad het bos uitkomt.


Boerderijtje

#Boerderijtje
Boerderijtje aan de rand van het Renkums Beekdal, verscholen tussen het groen. Vroeger werden de natte graslanden in het beekdal gebruikt voor veeteelt. De hoger gelegen velden werden gebruikt voor het verbouwen van gewassen, zoals granen. Nu is het hele boerderijtje een woonhuis.
Route:

 • Neem het pad langs de beek in noordelijke richting. (Dit is met het beekdal links van het pad en het bos rechts.)
 • Loop een eindje verder tot je rechts van het pad een kampeerveld met een grafheuvel ziet liggen. Dit is achter de bosrand, bij een dikke wegrottende boomstam.


Grafheuvel

#Grafheuvel
Verscholen in het bos achter de boomstam ligt midden op het kampeerveld een grafheuvel. De aanwezigheid van deze grafheuvel toont aan dat ook in de bronstijd al mensen verbleven hier in het Renkums Beekdal op Landgoed Quadenoord.
Route:

 • Loop een klein stukje door tot je rechts van het pad een metalen paaltje ziet staan.


Waterstandspeilbuis

#Waterstandspeilbuis
De waterstand in het Renkums Beekdal wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Dit gebeurt door middel van deze peilbuizen.
Route:

 • Loop door tot waar het beekdal nauw wordt en zowel het pad als het beekdal een bocht naar rechts maken.


Bijzondere vegetatie

#Bijzondere vegetatie
Hier langs de beek op Landgoed Quadenoord groeit één van de grootste populaties van de zeer zeldzame zevenster, Trientalis europea L.. Deze noordelijke soort die veel in Scandinavië voorkomt werd door de Zweed Carolus Linnaeus omstreeks 1750 voor het eerst in het Latijn beschreven. Daarom staat er een L. achter de Latijnse naam. In het voorjaar is het een zee van witte bloempjes.
Er groeit ook een heleboel Dalkruid, ook een zeldzame soort met kleine ovale blaadjes, met een onopvallend bloei stengeltje.
Route:

 • Loop door over het pad tot je links twee bruggetjes van spoorbielzen over de beek ziet liggen.


Bruggetjes over de Beek

#Bruggetjes over de Beek
Nieuw knooppunt bij deze grappige bruggetjes over de beek. Ze zijn gemaakt van een oude spoorbiels. De terreineigenaar van Landgoed Quadenoord zorgt hier voor een prachtige aansluiting met droge voeten op de bossen rondom Nivon huis de Bosbeek.
Route:

 • Neem het paadje langs de beek in Oostelijke richting. (Dit is met de graslanden en de beek links van het pad.)
 • Loop een klein eindje door tot je links een boerderij ziet liggen.


Vakantie boerderij

#Vakantie boerderij
Verscholen tussen het groen ligt deze boerderij. Het lijkt op een vakantie boerderij. Wie weet of dit complex bij het Nivon Huis de Bosbeek hoort?
Route:

 • Blijf het kleine paadje langs de beek volgen.
 • Volg het paadje door het bos tot je op een kruising uitkomt.
 • Sla op de kruising links af en loop een klein stukje verder tot je de camping goed kan zien.


Camping Quadenoord

#Camping Quadenoord
Camping Quadenoord is een natuurcamping die zich over verschillende kampeervelden uitstrekt. Hier langs de beekloop liggen ook twee velden. Je kunt er heerlijk rustig kamperen in het bos.
Route:

 • Loop een stukje verder over het pad tot je op een bruggetje over de sprengbeek staat.


Brug over de sprengbeek

#Brug over de sprengbeek
Vanaf deze duiker in de sprengbeek kun je de sprengbeek goed zien. De beekloop voert hier nog steeds water, waardoor de omgeving vochtig is. Te zien zijn dan ook de karakteristieke varentjes langs de rand van de sprengbeek. Er komen verschillende soorten varentjes voor, waaronder het zeldzame dubbelloof.
Route:

 • Loop verder over het pad.
 • De eerste splitsing naar rechts.
 • Het pad blijven volgen tot je op een splitsing van paden bij een kwelplek en een aantal verwilderde Coniferen uitkomt.


Kwelplek

#Kwelplek
In het dal van de beek is deze kwelplek te vinden. Het blijft er drassig omdat er grondwater omhoog komt. Ook staan er verschillende Coniferen, uitgegroeide exemplaren van de planten, die je ook in je tuin vindt.
Route:

 • Neem het pad in zuidelijke richting. (Dit is het pad dat achter de modderpoel het beekdal verlaat, met de coniferen links van het pad.)
 • Ga op de volgende kruising met de slinger in het pad mee rechtdoor. (Dus eerst naar rechts, en meteen daarna weer naar links.)
 • Op de volgende kruising naar links afslaan en doorlopen tot je op een vijfsprong staat.


Knooppunt Quadenoord Noord

#Knooppunt Quadenoord Noord
Knooppunt Landgoed Quadenoord Noord. Er staan hier ook uitgegroeide coniferen met een stip erop om gekapt te worden.
Route:

 • Neem het bospad in zuidwestelijke richting.
 • Loop door tot op de volgende kruising.


Op de Renkumse heide

#Op de Renkumse heide
Op de vlakte een knooppunt van route. Omstreeks 1850 was dit hele gebied een groot heideveld met hier en daar een zandpad erdoor. Om een indruk te krijgen van het landschap toen, bezoek het Museum Veluwezoom eens. Daar zijn schilderijen van het landschap uit die tijd.
Route:

 • Neem het pad dat in zuidwestelijke richting door het naaldbos loopt.
 • Loop door tot je op een Y-splitsing uitkomt bij een schuur.


Bospercelen afgewisseld met landbouwgrond

#Bospercelen afgewisseld met landbouwgrond
Waar in het beekdal sprake is van zowel grootschalige, maar meestal kleinschalige landbouwpercelen met daaromheen bos, worden de hoger gelegen delen van Landgoed Quadenoord gekenmerkt door ruime bospercelen productiebos afgewisseld met brede, ruime, stroken landbouwgrond. (Heeft dit te maken met de tijd waarin ze ontstaan zijn? Bijvoorbeeld de ontginning van de Renkumse heide in de jaren '30, met gemechaniseerde landbouw? In dat geval zijn er nog veel bomen uit de beginperiode van deze bosaanplant en ontginning aanwezig.)
Route:

 • Neem vanaf de Y-splitsing het pad in Zuidelijke richting. (Dit is het pad met de groene werkschuur in de rug).
 • Volg het pad met de bocht mee naar rechts.
 • Loop door tot je aan je linkerhand een natuurkampeerterrein ziet liggen.


Natuurkampeerterrein Quadenoord

#Natuurkampeerterrein Quadenoord
Het natuurkampeerterrein maakt deel uit van het landgoed Quadenoord. Met heerlijk ruime plaatsen kijk je uit over de akkers. Om er te kamperen heb je een natuurkampeerkaart nodig. Die is verkrijgbaar op het terrein zelf en bij de stichting Natuurkampeerterreinen.
Route:

 • Vervolg je weg over het pad.
 • Loop door tot je op een kruising met een zandpad en een fietspad komt.


Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord

#Afrikaanse Beeldentuin Quadenoord
Op landgoed Quadenoord dat zich vanaf hier tot aan de spoorlijn Arnhem-Utrecht uitstrekt, is een camping gevestigd waar 's zomers vele toeristen verblijven. In de tuin is er een expositie met Afrikaanse beelden. Ook worden er 's zomers workshops beeldhouwen gegeven in de oude kapschuur. Naast de kapschuur staat langs de beek het overblijfsel een oude molen. Van de vele molens die langs de Renkumse Beek stonden is deze als enige overgebleven. De molen is gespaard omdat deze dienst deed als generatorhuis voor het Grote Huis van Quadenoord, dat begin vorige eeuw gebouwd werd.


#Detailkaart
SVG Image


#W3C
Deze pagina voldoet aan de volgende internet standarden van het W3 Consortium (W3C).

W3C valid W3C valid W3C valid#Ga ook eens naar


    Stichting MaakJeRoute © Copyright 2016, Stichting MaakJeRoute.
Alweer een product van de Stichting MaakJeRoute.
  Je bent momenteel niet ingelogd.
Volg ons op Twitter of meld je aan voor onze nieuwsbrief.
   
 
Onze sponsoren:


 
 
 
Onze project partners:

 
 
Provincie Gelderland

Gemeente Renkum

Dorpsplatform Doorwerth

Bureau voor toerisme deVeluwe.nl